Nederlands Kampioenschap Pupillen Jongens zaterdag 3 juli in Arum

Na een strenge selectieprocedure zijn de mannetjes Rudmer en Harmen Faber en Melle Talsma uitverkoren om Achlum op het NK pupillen te vertegenwoordigen. Gedreven kaatsers, vrienden, fanatiekelingen en nuchter. Coach Grada van der Schoot heeft vrijdag de laatste instructies gegeven en op zaterdag om 9.00 uur fietsen ze met z’n 4en naar Arum. Wat zijn […]

Pupillen jongens KNKB in Achlum

Op zaterdag 10 juli was de KV Achlum gastvrouw voor de pupillen jongens kaatsers uit heel Friesland. Op het programma stond een A- en B-klasse. Om 10.00 uur een warm welkom voor iedereen met een lekker gebakje. En op dat gebakje een foto van de prijswinnaars van het NK pupillen aangeboden door de ouders van […]

Familiekaatsen in Achlum

Na het grote succes van vorig jaar waren de verwachtingen hoog gespannen dit jaar. De eerste opgave kwam trouwens begin juni al binnen, een mooi begin. De aanmeldingen bleven binnenstromen, net als de vragen over een A- en B-klasse en begintijden. Een belangrijke wedstrijd van het Nederlands Elftal hijgde ons in de nek en de […]

Zachte bal kaatsweek met hindernissen!

Dat het kaatsen op dit moment de populairste sport is in Achlum staat buiten kijf. Elke partij staan er meer deelnemers op de lijst! De mannen gingen via de app met elkaar in overleg hoe het schema zo op te stellen dat ze van de EK wedstrijd van het Nederlandse Elftal niks hoefden te missen. […]

Eerste ledenpartij 6 juni 2021!

Eindelijk kregen we groen licht van Rutte en companen om weer een kaatspartij te organiseren. Het bestuur ging als de wiedeweerga aan de slag om een ledenpartij op poten te zetten. Vrijwilligers regelen voor de catering, voor het leggen van de velden, reclame maken, lijsten maken, protocollen doorspitten, etc, etc.  Zondagochtend 11 uur en het […]