Voor de eerste keer de 1 e klas partij op zondag in Achlum. Het is wennen, maar
voor dit jaar het meest praktisch voor de planning van de KNKB.
De kaatsers hebben er zin in gezien de 16 parturen op de lijst, waarvan we een
aantal nog op de PC in actie hebben gezien.
In de eerste omloop een keur aan uitslagen van 5-0 tot 5-5. Op de 2 e lijst nog
van 5-2 tot 5-5, met een heuse 5-5 6-6.


De 4 parturen in de halve finale hebben allemaal al een prijs, maar de finale is
toch waarom je naar Achlum bent gereden. Ook in deze omloop wordt het
publiek weer op een spannende alles aan de hang partij getrakteerd. Prachtig!
In de finale zijn de parturen wederom aan elkaar gewaagd en krijgen we een
spannende partij te zien die pas op 5-4 6-2 wordt beslist door André, Pieter Jan
en Jurrit. Pieter Jan Plat wordt unaniem tot koning van de partij gekroond.
De sponsoren van deze partij zijn Bentacera en ESV.

Uitslagen :
1 e prijs André van Dellen (Berltsum), Pieter Jan Plat K (Ljouwert), Jurrit Osinga (Ingelum)

2 e prijs Remmelt Bouma (Weidum), Allard Hoekstra (Franeker), Evert Pieter Tolsma (Wommels)

3 e prijs Auke Boomsma (Morra), Tsjerk Elsinga (Dronrijp), Marten Feenstra
3 e prijs Rutger Torensma (Oosternijkerk), Harold de Boer (Jellum), Wierd Baarda