Vrijdag 28 juli staat de enige federatiepartij van dit weekend gepland in
Achlum. Veld is groot genoeg toch….Nee, toch niet. De reden hiervoor is de
mooiste die je kunt bedenken, de opgave is te groot. Maar liefst 140
jeugdkaatsers willen deze middag naar Achlum om te kaatsen met hun
leeftijdsgenootjes, hoe leuk is dat! Het voetbalveld wordt gebruiksklaar
gemaakt (lastig met die regen die maar naar beneden blijft komen), er wordt
materiaal geleend bij 3 buurclubs en de veldlegcommissie maakt er een
uitdagende puzzel van.


De jeugd wordt zo goed als mogelijk ingeschaald in A- en B- maten om het zo
gelijkwaardig mogelijk te maken. Maar ja, soms heb je je dag niet of gaat het
met je maat niet lekker. Dan kunnen er soms zomaar verrassingen voorbij
komen. De scheidsrechters staan de hele middag paraat voor vragen,
beslissingen en het bijhouden van de lijsten. De dames van de catering
verzorgen de lekkerste broodjes, soep en koffie.


De ouders verzorgen de telegrafen en de troost en de rest van het publiek
geniet zichtbaar van het mooie weer en het enthousiasme van de kinderen.
Wat een mooie dag!
Uitslagen
Jongens/meisjes 4 partuur poulekaatsen
1 e prijs Melle Talsma – Achlum, Froukje Westgeest – Witmarsum
2 e prijs Ruurd Oosterbaan – Sneek, Douwina Tolsma – Hidaard

Schoolmeisjes 4 partuur poulekaatsen
1 e prijs Fenna Koster – Nijewier, Elina Schotanus – Harich
2 e prijs Jildou Sterk – St. Anna, Floorke de Boer – Hommerts

Schooljongens 11 partuur
1 e prijs Roan Luimstra – Bitgum, Mike Vlieger – Harlingen
2 e prijs Mart Roersma – Stiens, Rens Spanjer – Bitgummole
3 e prijs Sybren vd Zwaag – Mantgum, Rinse Dijkstra – Zweins, Sietse Hoekstra-Hallum

1 e prijs vr Jonne vd Werff – Mantgum, Justen Boonstra – Harlingen
2 e prijs vr Douwe Wieling – Froubuurt, Hessel Abels – Itens

Pupillen meisjes 12 partuur
1 e prijs Lisa Hornstra – Balk, Ilse Leffring – Dokkum
2 e prijs Lyset Westra – Bolsward, Ilse Koopmans – Witmarsum
3 e prijs Naomi Ykema – Bolsward, Ilse Amels – Makkum
1 e prijs vr Evy Wijnia – Wommels, Senne Bett Monsma – Tzummarum
2 e prijs vr Froukje Blanke – Bolsward, Roos Menage – Witmarsum

Pupillen jongens 13 partuur
1 e prijs Meint vd Zwaag – Mantgum, Piet de Jong – Lytsewierrum
2 e prijs Daan Wobbes – St. Jacob, Rudmer J Joustra -Wommels
3 e prijs Rimar Kaper – St. Anna, Lars Haarsma – Scharnegoutum
3 e prijs Danny Haarsma – Scharnegoutum, Jesse de Boer – Achlum
1 e prijs vr Silverster vd Molen – St. Jacob, Jelke de Jong – Achlum
2 e prijs vr Geert Andringa – Oosterbierum, Jorrit Boonstra – Nijland

Welpen meisjes 11 partuur
1 e prijs Evy Boonstra – Harlingen, Maud vd Wei – Witmarsum
2 e prijs Brechje de Jong – Achlum, Anna de Jong – Lytsewierrum
3 e prijs Dycke Roersma – Stiens, Ylse Piersma – Easterlittens
1 e prijs vr Dycke Wijnsma – Dokkum, Hester Rixt Bruining – Winaam
2 e prijs vr Ilse Wieling – Froubuurt, Lisanne de Boer – Tzum

Welpen jongens 13 partuur
1 e prijs Jelke Sybesma – Easterein, Timo de Vries – Oosterbierum
2 e prijs Hielke Hoekstra – Hallum, Donny M vd Schoot – Harlingen
3 e prijs Ferre Westra – Ferwert, Jelte vd Meij – Menaam
3 e prijs Douwe Veldema – Blija, Yaniek Miedema – Stiens
1 e prijs vr Marco Mast – Hallum, Niek Boonstra – Nijland
2 e prijs vr Hendrik Hoekstra – Hallum, Jelke vd Meulen – Friens