Bestuur

info@kvachlum.nl

Ronald Reinsma

Voorzitter

T: 06-50906468

Gerrie Talsma-Anema

Secretaris

T: 0517-642134/ 06-43179850

Froukje Yntema

Penningmeester

T: 0517-641312/ 06-36155575

Jouke van Dijk

Wedstrijdsecretaris

T: 06-53502053