De Bond heeft ons dit jaar het NK schooljongens op 17 juni toebedeeld. We vinden dit als club prachtig en een hele eer. Hier gaan we een mooie dag van maken.


Het bestuur begint een paar weken voor de 17 e al met de voorbereidingen. Zijn er genoeg ballen, hoe lijkt het met de bestuurskar, zijn er genoeg dames voor de catering, hoeveel keurmeesters plannen we in, bloemen bestellen, inkopen doen, extra’s voor de aankleding van het veld, maaibeurten, sponsor Anema
techniek om logo vragen, contacten met gemeente en wat al niet meer. Samen bedenken, taken verdelen en elkaar helpen als het soms wat lastig is.


De weersvoorspellingen zijn zonnig en warm, dat gaat goed komen. In totaal 30 parturen op de lijst, waarvan maar liefst 2 uit Achlum. Hier zijn we toch wel heel trots op!!! Achlum 1 met Rudmer Faber, Harmen Faber, Melle Talsma en coach Tjitse Ben Hoekstra; Achlum 2 met Harmen Zijlstra, Jelke de Jong, Sander Yntema en coach Henk Talsma. Om half 9 verzamelen de parturen en coaches zich bij de familie Talsma voor een gezamenlijk ontbijt. Hoe gaat het met spanning, hoe ziet de lijst er uit, hebben we alles bij ons, nog ff insmeren, de meeste broodjes en eitjes zijn op, nog ff een keer naar het toilet en dan met z’n allen naar het kaatsveld. Een mooi NK kan beginnen!


Trots lopen de jongens in de groene shirts van onze club naar het kaatsveld. Op het eigen veld ontmoeten ze hun andere vrienden, ff ouwehoeren en beginnen ze allemaal met hun eigen voorbereiding. Balletje overslaan, opslaan, uitslaan, alles komt voorbij.


De dames van de catering zetten liters koffie en thee en de bakjes leut met gevulde koeken vliegen over de toonbank. Het bestuur zet de laatste puntjes op de i en ontvangen de gasten van deze dag. De mensen van de media (en later de KNKB) nemen samen de bestuursleden plaats in de bestuurskar en om
9.55 uur opent onze voorzitter Ronald Reinsma de dag officieel. De keurmeesters nemen hun plek in en de eerste 16 parturen mogen los in de keurig gelegde velden met elk 4 perken. Achlum 2 is partuur 1 op de lijst en mag meteen los in het eerste perk, Achlum 1 is nummer 15 de lijst en gaat meteen los in het laatste perk. Zeer onhandig voor de Achlummer toeschouwers die natuurlijk de beide teams willen volgen. De tegenstander van Achlum 1 is Bitgum 2; een week eerder waren deze spelers elkaar ook al tegengekomen en had Achlum 1 gewonnen met 5-0 6-0. Bitgum geeft deze keer echter wat meer tegengas. Ze slaan de ballen erg hoog op ; lastig voor Rudmer en Melle in het perk die ook nog tegen de zon in moeten turen. Het is even wennen zo’n eerste partij van de dag, maar op 5-2 en 6-2 beslist Rudmer de partij met een zitbal. Mooi begin!


Inmiddels is Achlum 2 in een spannende strijd verwikkeld met de tweeling van Oosterbaan die nu voor Sneek kaatsen. Een geduchte tegenstander. De telegrafist moet nog wakker worden en heel even lijkt het of Achlum 2 voor staat met 3-1. Helaas, de rode eersten zijn voor Sneek. Snel gewisseld en de partij gaat verder. Jelke, pupil, heeft zijn plekje als balkeerder in het drukke veld ingenomen en geniet zichtbaar van het kaatsgeweld om hem heen. Voorinse en voorminst opslager Sander houdt zijn plekje goed schoon en
achterinse en voor best opslager Harmen probeert de supersnelle ballen tot een kaats te verwerken. Achlum haalt voldoende punten, maar vaak net niet het eerst. Op 5-1 lijkt de partij beslist, maar niks is minder waar. Samen met coach Henk Talsma blijven ze er in geloven. Nu verzilvert Achlum de 6-6 wel en
komt op 5-2 en dan ook op 5-3. De 6-2 voorsprong in het volgende eerst blijkt echter niet genoeg om ook het 4 e bordje te veroveren. In totaal 6x een 6-6 stand laat zien dat de Achlum 2 gevochten heeft voor wat ze waard zijn met goed kaatsen, maar in Sneek helaas net hun meerdere moeten erkennen.
Het 2 e deel van de lijst wordt verkaatst en dan kan Achlum 1 weer aan de bak. Het partuur van Bolsward staat hen al op te wachten. Rudmer (voor best op en voorin), Melle (voor minst op en achterin), Harmen (balkeerder) en coach Tjitse Ben zijn er ook klaar voor. Er wordt een spannende partij verwacht, maar niets
is minder waar. Bolsward grossiert in fouten en Achlum neemt dit dankbaar in ontvangst. Op 5-1 en 6-6 maakt behoudt Achlum gemakkelijk de kaats. Op naar de 3 e omloop. Die bezorgt de kaatsers rillingen, want wordt het Stiens of Folsgare, beide kanshebbers voor de eindzege. Het wordt, na een zeer spannende strijd Stiens. Scherp op!


Stiens neemt het voortouw en blijft Achlum telkens 1 of 2 eersten voor. Het is warm, al het publiek heeft zich om veld 1 verzameld en de Achlummer fans genieten van hun team. Het is 4-2 voor Stiens, Harmen keert een supersnelle bal net voor de kaats op 6-6, 4-3 en dan 4-4. Stiens komt weer voor op 5-4 en
6-0. Dit betekent 4 matchpoints…..Na 3 buitenslagen van Stiens maakt Achlum een kaats. Rudmer slaat de bal goed op, Stiens raakt de bal en deze gaat net kwaad. Het is 5-5! Stiens komt terug en slaat meteen 2 ballen boven en vervolgens maken ze 2 kaatsen. De ene kaats wordt voorbij geslagen, de ander niet. Het is 6-2 voor Stiens en weer hebben ze 3 matchpoints. Stiens maakt een kleine kaats, Achlum slaat deze voorbij; 6-4. Achlum maakt weer een kaats; we blijven ruilen zo in dat laatste eerst. Rudmer slaat de bal goed op, maar Stiens raakt de bal ook goed. Snelle Melle maakt een katachtige beweging en kan de
bal nog net tegenhouden. Het wordt 5-5 6-6!!! Rudmer staat aan de opslag, pakt zijn focus, slaat de bal op en op het laatst knikt deze naar links…Stiens probeert de bal nog te raken, maar dit lukt niet. Achlum is door naar de halve finale!! Wat een ontlading en wat een blijdschap.


In de halve finale is Sexbierum de tegenstander. Zij hebben net zelfs 2 partijen weten te beslissen op 5-5 6-6! Binnen 10 minuten staat Achlum 3-0 achter. Wat gebeurt er? De spirit komt er weer in en zo staat het ook weer snel 4-4. Sexbierum pakt haar 5 e bordje en helpt Achlum dan met wat opslagfouten zodat het 5-5 wordt. De spanning in en om het veld stijgt sneller dan de thermometer, welke kant rolt het balletje deze keer op? Een knapper van Achlum, een oan-bal van Achlum, een uitbal van Sexbierum, een kleine kaats die Sexbierum voorbij slaat maakt 6-2. Sexbierum maakt een kleine kaats en mag zelf naar de opslag. En die opslagbal is echt heel goed; 10 centimeter voor de kwaadlijn stuit de bal in het perk…en dat is genoeg voor een finaleplek voor Sexbierum. De groene ridders van Achlum zijn verslagen, voelen zich verslagen en zijn verdrietig. Leeg gestreden en ontredderd zoeken ze elk hun plekje om dit te
laten gaan. Trots op hun 3 e prijs zijn ze op dit moment allerminst, dat kenmerkt de echte winnaars.


Vele vele schouderklopjes, knuffels en felicitaties later komt een heel klein beetje het besef dat dit het maximale haalbare is geweest voor vandaag. Intussen is de andere halve finale niet minder spannend geweest en weet Dronrijp ten koste van Exmorra op 5-5 6-0 de andere finaleplek te bereiken.
De Singelsjongers komen speciaal voor de finalisten en het publiek het Frysk Folksliet zingen en dan kan de finale beginnen. Sexbierum is uitgekaatst en niet opgewassen tegen het complete en bijna foutloos kaatsende Dronrijp. Na een dik halfuur slaat Dronrijp de partij op 5-1 6-6 uit met een fantastische bovenslag.


Coos Veltman reikt namens de KNKB de bedankjes, prijzen en kransen uit en maakt er een mooie afsluiter van. De kaatsers en het publiek pakken hun spullen bij elkaar en vertrekken. De talrijke vrijwilligers van de club ruimen het veld op, poetsen de toiletten, maken de keuken weer in orde en zoeken een plekje op het terras voor een afsluitend borreltje. Wat een zonnige dag, wat een fantastische spelers en
publiek, wat een geweldige inzet van al onze vrijwilligers; kortom, wat zijn we TROTS met z’n allen op onze club!!