Een zon dag, in hoofdletters! Met temperaturen boven de 30 graden moeten er
wel de nodige voorbereidingen worden getroffen. Parasols van de Singel, extra
soep om het zoutgehalte op pijl te houden, emmers water voor de nodige
verkoeling, parasols voor de scheidsrechters en een ventilator voor de catering.
De opgaven komen wat moeizaam op gang, maar op vrijdag en zaterdag gaat
het toch nog los. Bij de jeugd 6 parturen welpen en 4 parturen pupillen en bij
de senioren 19 parturen.


De jeugd mag zich dit jaar alleen opgeven, maar je mag ook een familielid
vragen om samen met jou te kaatsen. Je broertje, zusje, neefje of nichtje is van
harte welkom.


De welpen kaatsen in duo’s en trio’s in 2 poules. Na 2 wedstrijden, waarbij de
emoties het soms ff overnemen van de spelvreugde, mogen alle parturen nog
een wedstrijd spelen, het houdt niet op. De broertjes Sil en Jilles zijn in de
finale net te sterk voor Iris en haar neefje Jilke en dus een mooie dubbelslag
voor de Hylkema muur.


De pupillen kaatsen allemaal een keer tegen elkaar en daar komt een
geweldige finale uit voort. Jelke, Brechje en Jelte N tegen Maud, Berend en
Luuk. Beide parturen hebben hun voorgaande partijen gewonnen en nu gaat
het echt om de kransen. Om elke punt wordt gestreden, ook verbaal.
Tussenspel met soms wel 6 slagen, meten bij de kaatsen en dat in die warmte!!
Maud, Berend en Luuk behouden waar mogelijk hun rust en dit maakt hen tot
de winnaars van deze partij!


Bij de senioren komt het op zondag altijd wat in vertraging op gang. De
zaterdagavond verhalen moeten eerst nog worden verteld, een extra flesje
water of kopje koffie gedronken, zonnebrand smeren en goed inslaan. Alvorens
de partij is gestart, is de eerste blessure al een feit. Gelukkig is er meteen een
stand inn beschikbaar; hup kleren aan en gaan. Simpele partijen, spannende
partijen en heel spannende partijen komen er voorbij. Weer een blessure en
meteen weer een stand inn beschikbaar. Een gemêleerd gezelschap kaatsers
van 14 tot 60 jaar, met ergens via een lijntje familie van elkaar. Het publiek
zoekt een lekker schaduwplekje, de catering heeft het razend druk, Feike komt
met nieuw bier, de emmers water worden bijgevuld en de kaatsarena wordt
langzaamaan leger. En de temperatuur blijft maar hoog.


Waar de finale in de verliezersronde zeer spannend is en pas wordt beslist op
5-5 6-2, is de finale een gemakkelijke prooi voor het goed kaatsende trio
Willem, Truus en Frits. Mooie kransen voor deze 3 zwetende nekjes.

Bij de prijsuitreiking worden de familiespellen uitgedeeld. Nog een biertje, de
laatste soep wordt verdeeld en moe, verbrand en tevreden kunnen we
terugkijken op deze geweldige kaatsdag! De sponsoren van deze partij zijn
Velzen Afbouw en R. Dunnewind.


Uitslagen:
Senioren
1 e prijs Willem Overal, Truus Overal, Frits Hoekstra
2 e prijs Hylke en Gerrie Talsma, Brecht Kramer (ingevallen voor Henk T)
3 e prijs Sjoerd en Elske Bakker, Kim Deelstra
1 e prijs vr Gerrit Lieuwe vd Plaats, Meike en Arjan Oevering
2 e prijs vr Sander en Ilse Yntema, Mike van Dorsselaer
3 e prijs vr Jens Hilarides, Elise en Rinse Visser
Pupillen
1 e prijs Maud Elzinga, Luuk Heemskerk, Berend Zijlstra
2 e prijs Jelke en Brechje de Jong, Jelte Nieuwenhuizen
Welpen
1 e prijs Sil en Jilles Hylkema
2 e prijs Iris Overal en Jilke Hoekstra
3 e prijs Norah en Iris Rozeboom, Sander Feenstra