Vanuit het bondsbureau de vraag of we dit jaar de dames 1e klas wilden organiseren tegelijk met de heren. Het proberen waard nietwaar!

Helaas zit het dameskaatsen op dit moment in een vrije val qua deelnemers en dit was in Achlum ook duidelijk te merken. Maar 5 parturen op de lijst, waarvan de meesten ook nog in de meisjescategorie uit mogen komen. We hopen voor het dameskaatsen dat alle betrokken partijen door overleg en samenwerking de weg naar boven weer kunnen vinden. Door het poulesysteem moesten de dames maar liefst 4x in actie komen; zo krijg je wel waar voor je geld ­čśŐ. Na 3 omlopen wat het duidelijk dat er nog 2 parturen in de race waren en vonden de andere 3 parturen het wel prima zo. De dames maakten er nog een mooie partij van, maar de duidelijke winnaars van de dag waren toch echt de meisjes Gerbrich, Lisanne en Senne (de laatste 2 de winnaars van de Ald Meiers).

Bij de heren hield het ook niet over en hier stonden 8 parturen op de lijst, waarvan idd ook een aantal uit de jongenscategorie. Allard had een jaar extra op de koningsprijs mogen passen, want vorig jaar was de partij niet verkaatst ivm corona. De mannen streden er voor zoals het hoort. En als je dan 5-1 achter staat, kun je best nog wel winnen. Of terugkomen tot 5-5 en toch nog net verliezen helaas. Het partuur van Corn├ę, Michel en Tsjerk waren de besten van de dag en daarbij werd Corn├ę beloond met de Jan Talsma koningsprijs voor zijn fantastische opslagwerk.

De sponsoren van deze partij waren Bentacera, Bouwbedrijf Jelle Bruinsma en Autobedrijf Postma.

Uitslagen :

Heren

1e prijs           Corn├ę Tuininga (Berltsum) (K), Michel vd Veen (Franeker), Tsjerk Elsinga (Dronrijp)

2e prijs           Jari Visser (Witmarsum), Tymo Zijlstra (Harlingen), Jesse Kroondijk (St. Anna)

Dames

1e prijs           Gerbrich Koster (Tzum), Lisanne Scharringa (Dronrijp), Senne Idsardi (Dronrijp)

2e prijs           Iris Jasper (Berltsum), Corrie Kroondijk (Easterein), Iris Veltman (Dronrijp)