De eerste partij van het seizoen en meteen maar liefst 28 parturen op de lijst.
Weersvoorspellingen waren prima voor de hele week met niet al te veel wind. Want ja,
harde wind en zachte bal, dat is geen goede combi.


Op dinsdagavond begon de wedstrijd voor de jeugd in 3 verschillende categorieën. Heel fijn,
want zo komt iedere kaatser goed tot zijn/haar recht. Intussen waren de senioren in het
naastgelegen veld bezig met hun eigen competitiekaatsen, want dat kan niet worden gemist.
Bij de welpen waren de 6 parturen in hun element. Elke wedstrijd weer punten verzamelen
en dan de commissie er maar op los rekenen. De kransen waren voor Luuk, Brechje en
Marije die alle 3 hun partijen hadden gewonnen.


Bij de pupillen niet minder strijd. Op vrijdagavond hadden 2 parturen nog alle kans na 2
winstpartijen. Nynke en Jelke kaatsten net iets tactischer dan Merian en Haye en dit bracht
hen de krans op 5-4 6-6.

Bij de schooljongens ging alles de laatste avond nog op de kop. Indien dit en als dat, jaja
rekenen kunnen ze dan als de beste. De ene avond is de andere niet en Jesse en Melle
mochten met de krans om naar huis.

Bij de dames deze keer 6 parturen op de lijst. Middels de variapoule 3x kaatsen en dan moet
je het lot soms ff mee hebben. Of gewoon retegoed kaatsen. Thomaske en de jongelingen
Sjirkje en AnneBeth presteerden het best en mochten als enigen na 3 gewonnen partijen
hun kransen ophalen.

Bij de senioren werd er in 2 poules van 4 gekaatst. Niet alle partijen waren even spannend,
maar zeker wel vermakelijk. Het tussenspel kent vaak verrassende ballen en dat is voor het
publiek leuk om naar te kijken. Een zeer spannende strijd om de 3 e plaats die pas op 5-5 6-4
werd beslist maakte de ietwat lauwere finale die al op 5-1 werd beslist goed. Jorrit, Jaap en
Pieter waren na 4 winstpartijen deze week de terechte winnaars van deze partij.
De spieren zijn nu goed los bij iedereen. Dat is mooi, want er staat de komende weken nogal
wat op het programma. Volgend weekend het pearkekeatsen en de week daarna de White
House partij. We hopen jullie dan ook allemaal weer te zien!

De wedstrijdsponsoren van deze partij waren DDB Service en Penta Architecten.

Uitslagen :
Jeugd:
Welpen :
1 e prijs Luuk van Heemskerk, Brechje de Jong, Marije Nieuwenhuis
2 e prijs Rimmer Dijkstra en Benja Reinsma
3 e prijs Jelte Nieuwenhuis, Norah Roozeboom

Pupillen :
1 e prijs Nynke Zijlstra en Jelke de Jong
2 e prijs Haye de Boer, Merian Jeeninga

Schooljongens:
1 e prijs Melle Talsma, Jesse de Boer
2 e prijs Rudmer Faber, Rein-Willem Velzen

Dames :
1 e prijs Thomaske Leijendekker, Sjirkje Vrieswijk, Annebeth Scheffer
2 e prijs Brecht Kramer, Rikst Jonker, Mirthe de Boer
3 e prijs Fokje Vrieswijk, Marije de Jong, Anke Sieswerda

Heren
1 e prijs Jorrit Tolsma, Jaap van Dijk, Pieter de Boer
2 e prijs Sjoerd Bakker, Niek Oosterhaven, Jarig Bilkert
3 e prijs Willem Miedema, Bouke Willem Mollema