Afgelopen vrijdag ontving Froukje Yntema uit Achlum uit handen van KNKB voorzitter Wigle Sinnema het bondsinsigne van de KNKB.

Froukje is 32 jaar bestuurslid geweest van de kaatsclub in Achlum. In 1989 is zij verkozen in het bestuur van Sport & Freonskip, de CFK afdeling in Achlum. In 1992 is zij penningmeester geworden. In 1994 zijn Sport & Freonskip en Hald Moed samengegaan in de KV Achlum. Naast het penningmeesterschap heeft zij het competitiekaatsen van de dames jaren in goede banen geleid en in de cateringcommissie heeft zij ook jaren een grote rol gespeeld. Bij haar aftreden op de Algemene Vergadering van de KV Achlum werd zij voor haar lange staat van dienst terecht in het zonnetje gezet met een bondsinsigne en met de titel van erelid. Dik verdiend!