Afgelopen jaar is er weer volop competitie gekaatst op het kaatsveld van Achlum. Elke dinsdag waren de senioren actief en op woensdag de jeugd. Na 17 keer spelen zat het er weer op en waren de winnaars van 2021 bekend.

Jeugd:

Welpen
1. Senne Overal
2. Jelte Vietor
3. Sil Hijlkema
4. Brechje de Jong
5. Iris Overal

Pupillen
1. Jelke de Jong
2. Jesse de Boer
3. Thyme Dunnewind
4. Haije de Boer
5. Merian Jeeninga

Schooljeugd
1. Sander Yntema
2. Harmen Faber
3. Rudmer Faber
4. Rutmer Louwsma
5. Jochum Rijpma

Dames
1. Rikst
2. Julia
3. Mirthe Y.
4. Marije
5. Krista

Heren
1. Jorrit Tolsma
2. Menno de Jong
3. Joris van der Tol
4. Jaap van Dijk
5. Tjitse Ben Hoekstra