Vrijdag 3 september hebben we een prachtige laatste wedstrijd mogen organiseren, het nachtkaatsen. Met 12 parturen bij de jeugd (4 in elke leeftijdscategorie) en 22 (!!) parturen bij de senioren hebben we dan ook een mooie dag/avond gehad. Nachtkaatsen was het zeker wel te noemen, bij de senioren ging de finale rond 01:30 los!

De wedstrijd werd mogelijk gemaakt door Jan Oosterhaven Handelsonderneming en BSF. Ook willen we graag Ate de Jong, Overal Trans en Jelle Bruinsma bedanken voor de verrijkers en lichten die we mochten gebruiken!

De prijswinnaars

Welpen

1e prijs: Sil, Kim en Jelte V
2e prijs: Rimmer en Jelte N

Pupillen
1e prijs: Maud, Thyme en Haije
2e prijs: Berend en Jesse

Schooljeugd
1e prijs: Sander en Rudmer
2e prijs: Niek en Melle

Senioren
1e prijs: Mike van Dorsselaer, Erica Kramer en Jan Postma
2e prijs: Jorrit Tolsma, Annika Faber en Elise Visser
3e prijs: Hylke Talsma, Jarig Bilkert en Sjirkje Vrieswijk

1e prijs herk: Sjoerd Anema, Anouk Eijer en Wietske de Jong
2e prijs herk: Alwin Feenstra, Dieke van der Pol en Marlies Vrieswijk