Een belangrijke, ingelaste wedstrijd voor de kaatsers in de 2e klas, want er zijn hier nog punten te behalen voor de ranking. En dat kan net het verschil maken tussen wel en niet meedoen aan de PC komende woensdag.

De catering, de scheidsrechter, de veldleggers en het bestuur was snel geregeld, maar de keurmeesters voor deze dag was een iets grotere uitdaging. Gelukkig is dit allemaal weer goed gekomen, mede door nog wat hulp van de meegekomen supporters.

Veel jonge kaatsers op deze lijst, waarbij er toch wel enige verschillen tussen de parturen zijn te bespeuren in niveauverschil. Gelukkig hebben de meeste parturen wel overeen dat ze plezier hebben in het spel. Er deden ook leden van onze club mee en die nemen dan weer vrienden mee en dan heb je ook meteen je eigen supportersgroep. Heel gezellig zo.

De prijswinnaars van de 14 partuur hebben het alleen in de 1e omloop lastig gehad en daarna liepen ze zo door de partij. In de finale werd de premiewinnaars zelfs geen eerst meer gegund. De overwinning van het jongenspartuur Steven (die komt Achlum later in het seizoen weer tegen), Jorn Lars en Thomas was een belangrijke hobbel voor kwalificatie voor de PC waar ze 4 dagen later mochten debuteren.

De prijzen en kransen voor deze partij zijn mogelijk gemaakt door DDB Service.

Uitslag :

1e prijs    
Steven Koster (Tzum), Jorn Lars van Beem (Dronrijp), Thomas Dijkstra (Berltsum)

2e prijs
Corné Tuinenga (Berltsum), Jelle Cnossen (Bolsward), Gjalt Sjirk de Groot (Mantgum)

3e prijs
Jesse Kroondijk (St. Anna), Roeland vd Ploeg (Ferwert), Jolt Vollema (Peins)

3e prijs 
Redmer Zaagemans (Witmarsum), Michel Nesse ( Sibrandabuorren), Jan J Jongsma (Damwâld)