Op zaterdag 10 juli was de KV Achlum gastvrouw voor de pupillen jongens kaatsers uit heel Friesland. Op het programma stond een A- en B-klasse.

Om 10.00 uur een warm welkom voor iedereen met een lekker gebakje. En op dat gebakje een foto van de prijswinnaars van het NK pupillen aangeboden door de ouders van Rudmer, Harmen en Melle. 

In de B-klasse waren er in de afgelopen week al 3 afmeldingen geweest, waarvan 2 tgv de corona. Gelukkig zijn we flexibel met z’n allen en schuiven we de kaatsers door naar boven in de lijst om de gaten op te vullen. Er bleven nog 20,5 parturen over en dit betekende een bijlootfestival. Mirthe had de verantwoording over de wedstrijdlijst en dat liep prima. Iedereen kon in ieder geval 2x kaatsen. De eersten dropen voor 12 uur al weer van het veld, volgende week beter jongens. Blijf doorzetten! 

Vanuit de KV deden Rudmer, Harmen Z, Harmen F en Melle mee. Rudmer verloor nipt van de 2e prijs winnaars in de 3e omloop, Harmen F verloor net in de 3e omloop van de prijswinnaars van de herkansingsronde en Harmen Z verloor een omloop later ook van dit partuur, maar dit bracht hem wel een 3eprijs in de herkansingsronde. 

De halve finales waren niet de meest spannende met een 5-1 en 5-2 uitslag. De finale van de herkansingsronde was ook al snel een gelopen zaak voor Jorrit en Niek. De finale was een echter superspannend! De bordjes werden om en om verdeeld en in elk eerst werden er veel punten verkaatst. Op 5-4 en 6-4 maakte het partuur van Sido en Niels de partij uit. 

In de A-klasse speelden de 4 parturen middels een poule systeem. Allemaal 3 x kaatsen en vooral eersten verzamelen voor de eindtelling. Onze ogen waren gericht op Melle en Jort die de eerste omloop vliegens wonnen met 5-1, de 2e verloren op 5-5 6-6. De laatste partij was tegen de broers Oosterbaan die beide voorgaande partijen hadden gewonnen. De mannetjes gaven het elkaar niet cadeau, de eersten gingen om en om en werden vaak beslist op 6-6. Nog een echte finalepartij en prachtig om naar te kijken. Op 5-4 en 6-4 keerde Melle de, goed door Jort opgeslagen, bal voor de kaats en wonnen de ze eerste prijs. 

Wederom een prachtige zonnige kaatsdag op het strakke veld van Achlum. Hier mogen we trots op zijn met z’n allen!!

De prijzen en kransen voor deze partij zijn aangeboden door ESV Berlikum.

Uitslagen :
A-klasse
1e prijs            Melle Talsma-Achum en Jort de Kroon-Dronrijp
2e prijs            Frans en Ruurd Oosterbaan-Scharnegoutum

B-klasse
1e prijs            Sido Polet-Hallum, Niels Stoker-Witmarsum
2e prijs            Dennis Bida-Dronrijp, Ryan Wieggers-Dronrijp
3e prijs            Rimar van der Schaaf-Bitgum, Stijn Feenstra-Exmorra

Herkansing
1e prijs            Jorrit Bosch-Arum, Niek Dijkstra-Anjum
2e prijs            Haye Tjeerdema-Makkum, Jesse Vrieswijk-Swichum
3e prijs            Dirk Gerrit Bakker-Dronrijp, Harmen Zijlstra-Harlingen