Met smart zaten de leden van de KV te wachten op een nieuwe kaatspartij. Deze keer het pearkekeatsen. De lijst vulde zich snel met nieuwe pearkes, gelegenheidspearkes en levenslange pearkes. Een beetje snústerich waar, maar dat deert op zo’n dag niet, de liefde maakt alles mooier ?.

Bij de jeugd werd er met 3 verschillende lijsten gekaatst. De 15 kinderen kregen elke keer nieuwe maten en werden verdeeld over 6 parturen. Elke punt telt en dat was ook weer zeer duidelijk. Sander en Sjirkje hadden beide 3 partijen gewonnen, maar Sjirkje kreeg de mooie krans omdat zij de minste tegeneersten had. 

De 24(!) parturen bij de senioren zijn opgedeeld in 2 poules. In de B-poule met 16 parturen waren de verschillen soms best groot, maar waren er natuurlijk ook mooie verrassingspartijen. Het werd nog heel even spannend in de finale maar op 5-3 6-4 maakte Alien de partij gedecideerd uit en mocht zij samen met Robbert de krans ophalen.

In de A-poule waren de 8 parturen in 2 poules verdeeld. Het partuur van Willem/Agnes mocht het in de finale opnemen tegen Sjoerd/Elske. Beide hadden ze de voorgaande 3 partijen gewonnen. Willem en Agnes mepten er heerlijk op los en gaven de partij niet meer uit handen. Op 5-2 moesten Sjoerd en Elske het onderspit delven en mochten Willem en Agnes de kransen ophalen. De kransen voor deze partij zijn gesponsord door DDB Service. 

Uitslagen :

Senioren:
A-poule (8 partuur)

1e prijs Willem Miedema en Agnes Engelsma
2e prijs Sjoerd en Elske Bakker

B-poule (16 partuur)

1e prijs Robbert en Alien Hoekstra
2e prijs Otte Algra en Minke Jonker
3e prijs Douwe Sieswerda en Thomaske Leijenaar
3e prijs Martijn Wiersma en Elise Visser

1e prijs hk Bart en Anita Vrieswijk
2e prijs hk Jan en Fokje Vrieswijk

Jeugd (15 deelnemers)

1e t/m 8e prijs Sjirkje Vrieswijk, Sander Yntema, Jelke de Jong, Rutmer Louwsma, Elin Dunnewind, Thyme Dunnewind, Mérian Jeeninga, Jesse de Boer