22 augustus 2020

Met 13 parturen op de lijst een mooie dag in het vooruitschiet. Een afmelding op het laatste moment door een coronabesmetting werd de lijst mooi ingekort naar 12 parturen. De scheidsrechter die op de site vermeld stond kwam niet opdagen. Hij had een andere agenda dan de KNKB. Ook dit gevalletje werd opgelost door Benny en een invalscheidsrechter. De aanmerkers stonden te popelen om te beginnen en eindelijk konden de kaatsers los. Alles was ingericht op de anderhalvemeter samenleving, maar het bestuur had het hier niet echt druk mee. Het aantal bezoekers was prima over het veld te verdelen, ze hadden volgens mij wel 25 meter p.p. ruimte. Gelukkig maar, wij willen in Achlum natuurlijk geen besmettingshaard zijn.

Op de lijst 2 zeer bekende namen, Willem Miedema en Gerrit Jan Duiven. Beide wonnen ze hun eerste omloop, GJ maar net! In de 2e omloop hield het avontuur op voor GJ, maar Willem won op 5-5 6-2. Een staand nummer bracht Willem in de finale. Dan is de krans wel erg dichtbij…..Helaas voor Willem was het partuur van oud PC koning Allard Hoekstra (die elke week op het veld in Achlum traint) te sterk in de laatste partij. Johan Diertens, Bauke Folkerts en Allard wonnen de krans, waarbij Allard terecht als koning van de partij werd gekroond. De kransen voor deze partij zijn aangeboden door Velzen Afbouw.

Uitslag

1e prijs Johan Diertens-Dronrijp, Allard Hoekstra-Franeker (k), Bauke Folkerts-Easterlittens
2e prijs Remmelt Bouma-Weidum, Jelle Cnossen-Bolsward, Willem Miedema-Hitzum
3e prijs Jan-Sjouke Weewer-Bitgummole, Thomas Dijkstra-Berltsum, Gjalt Sjirk de Groot-Mantgum