In het eerste weekend dat er weer KNKB wedstrijden gespeeld mochten worden was de KV Achlum gastheer voor de pupillen uit heel Friesland. Het bestuur had alle richtlijnen zorgvuldig doorgenomen en opgevolgd (en vooral hun gezonde verstand gebruikt). De opgave bleven maar binnenstromen, de veldcommissie begon hem bijna te knijpen. De teller bleef steken op 91 pupillen, de jeugd heeft er duidelijk zin in! De veldcommissie is gelukkig creatief, Kimswerd had nog wel een veldje voor ons liggen en het ombouwen van een veld na de 1e omloop is ook geen probleem. Super! De catering was voor deze dag deels buiten geïnstalleerd en dat werkte heel goed, zeker met het oog op alle regels. De vele prijzen ter stimulering stonden keurig opgesteld in de bestuurswagen.

Het weer was geweldig en het veld stroomde vol. Als liefhebber van het spelletje word je hier toch erg, erg blij van. Deelnemers vanuit Anjum, Balk, Scharnegoutum, maar ook zeker uit Achlum! Maar liefst 4 deelnemers van onze eigen club op de lijst : Rudmer F, Harmen F en Harmen Z in de B-poule en Melle T in de A-poule. 

Wel weer spannend zo’n 1e partij. Hoe zijn de anderen de winter doorgekomen, iedereen is weer een jaar ouder en sterker, past de want echt nog wel goed, wat verwacht je van jezelf? 

De pupillen meisjes waren verdeeld over 18 partuur B en 4 partuur A. De dames lieten zich duidelijk horen en de felheid spatte er van af. Het partuur van Amber en Aniek was het meest stabiel in de B-poule en Noëlle en Anna Lotte wonnen nipt de A-poule. Stralende koppies bij de prijsuitreiking.

Bij de jongens 18 parturen in de B-poule en 6 in de A-poule.

De Achlummer mannetjes deden het prima. Harmen F verloor net zijn 2e partij, maar hij kwam steeds beter in zijn spel. Harmen Z won 2 partijen en verloor in de 3e omloop van het partuur van Rudmer. Toch een prijsje voor Harmen Z. Rudmer stoomde door tot de finale. Voor hem de 5e omloop, de tegenstander had net een staand nummer gehad. Dit maakte net het verschil…Rudmer een knappe 2e prijs en Mark en Youp toch echt de 1e prijs. Melle begon de dag met een winstpartij op 5-5 6-6. De volgende 2 partijen wist hij ook te winnen met z’n maat Lieuwe en toen mochten ze de finale spelen. Ze lieten de tegenstanders niet in hun spel komen en werden de terechte winnaars van de dag. Zo ging er mooi 75% van de Achlummers met een prijs naar huis. De kransen voor deze partij zijn aangeboden door ESV Berlikum. Zet ‘m op jongens in de rest van het seizoen!

Uitslagen :

Jongens pupillen

A-poule:
1e prijs Melle Talsma-Achlum, Lieuwe van der Kamp-Nijland
2e prijs Kyano van Swinderen-Exmorra, Pieter Miedema-Stiens

B-poule:
1e prijs Mark Reitsma-Tzummarum, Youp Bruinsma-Witmarsum
2e prijs Sander Kuipers-Arum, Rudmer Faber-Achlum
3e prijs Ryan Wieggers-Dronrijp, Siete Wassenaar-Minnertsga
4e prijs Haye Tjeerdema-Makkum, Tim Hofstra-Witmarsum
4e prijs Harmen Zijlstra-Harlingen, Rik van der Weerdt-Makkum

1e prijs hk Sijtse Kloosterman-Sexbierum, Ale Reitsma-Baerd
2e prijs hk Jorrit Bosch-Arum, Pieter Hoogland-Blije
3e prijs hk Roan Luimstra-Bitgum, Thomas Rinia-Wons

Meisjes pupillen

A-poule:
1e prijs Noëlle Hiddinga-St. Annaparochie, Anna Lotte van Beem-Dronrijp
2e prijs Linda van der Meer-Dronrijp, Rianne Osinga-Ingelum

B-poule:
1e prijs Amber Goedbloed-Tirns, Aniek Koopmans-Witmarsum
2e prijs Manouk Scharringa-Dronrijp, Floorke de Boer-Hommerts
3e prijs Michelle Sijtsma-Wetzens, Ilja Wijtsma-Jirnsum
4e prijs Marit Steigenga-Exmorra, Elina Schotanus-Harich
4e prijs Dana Koopmans-Blije, Britt Joustra-Lollum

1e prijs hk Fenna Cuperus-Bolsward, Tessa Westra-Bolsward
2e prijs hk Mariska Stegenga-Balk, Rens Bos-Wommels
3e prijs hk Maren de Vries-Balk, Idwer Vis-Stiens