Na 2 maanden kaatsen was dit alweer de laatste partij van het seizoen. Bij de jeugd 6 parturen en bij de senioren maar liefst 19 (en meteen 3 nieuwe leden erbij ?).

Het weer was ons deze keer goed gezind en de kids konden meteen allemaal in actie. De 6 parturen speelden via een variapoule 3 wedstrijden. De zachte bal vloog niet alleen op het veld alle kanten op, de bal vloog ook regelmatig over de bovenlijn. Superknap! De parturen van Rudmer en Sander hadden beide 2 x gewonnen en moesten de laatste partij nog tegen elkaar. Daar werden geen kadootjes uitgedeeld. Spanning, emoties, bovenslagen, opslagmissers alles kwam langs. En toen werd het ook nog 5-5 6-6. Maud sloeg de bal keurig binnen de lijnen en Sander maakte er een hele dikke kaats van. Ook Nynke sloeg de bal vervolgens binnen de lijnen en Rudmer sloeg de bal met al zijn kracht en techniek naar de bovenlijn. De bal werd gekeerd…..maar is de kaats nu voorbij of niet. De scheidende jeugdcommissieleden Wytske en Mireille kwamen er zelfs nog met het meetlint aan te pas! De kaats was nét niet voorbij en Sander en Nynke wonnen hiermee de partij! Wat een apotheose, prachtig!

Snel los met de senioren. 19 parturen betekent ook 5 omlopen en de rekenmeesters komen dan al snel op een eindtijd van ongeveer 3.00 uur. 4 Perken om in te spelen is de max, anders zie je echt niks meer. Wat een prachtige partijen zijn er gespeeld, veel eersten en dus ook veel lange partijen…..De warme soep en broodjes knak vonden gretig aftrek tussendoor, lekker ff opwarmen. Langzaamaan kwam er steeds meer ruimte op het veld (en in de bierkoelkast). Stiekem aan begon het te regenen en begon de vermoeidheid toe te slaan. De finale tussen de parturen van BT en Willem was een ware thriller. Het partuur van BT had al 4 wedstrijden in de benen, het partuur van Willem 3 waarin ze al 14 eersten tegen hadden gekregen en 1x op 5-5 6-6 net ontsnapten. De wedstrijd ging heen en weer en kwam, net als bij de jeugd, om 4.10 uur uit op 5-5 6-6. Een buitenbal besliste de wedstrijd in het voordeel van BT, Ilse en Sjirkje. Snel door naar de prijsuitreiking, want er moesten om 5.00 uur ook weer koeien gemolken worden (en sommigen moesten de volgende dag zelfs 2 wedstrijden voetballen waarvan de eerste om 9.00 uur). Een mooi einde van een vreemd seizoen. Op naar een normaal seizoen 2021! De kransen voor deze partij zijn aangeboden door Erik Vrieswijk Transport.

Uitslagen
Jeugd:
1e prijs     Sander Yntema en Nynke Zijlstra
2e prijs     Rudmer Faber, Maud Elsinga, Berend Zijlstr
3e prijs     Harmen Zijlstra, Jesse de Boer, Jelke de Jong

Senioren:
1e prijs     BT Anema, Ilse Yntema, Sjirkje Vrieswijk
2e prijs     Willem Miedema, Hidde Jonker, Wietske de Jong
3e prijs     Niek Oosterhaven, Jort de Jong, Emmy Kroeger
4e prijs     Johan Kingma, Sjoerd Anema, Fokje Vrieswijk
4e prijs     Alien Hoekstra, Jarig Bilkert, Annebeth Scheffer

1e prijs h  Gerrit Jan Duiven, Gerrie Talsma
2e prijs h  Otte Algra, Leonie Vrieswijk, Mirthe de Boer
3e prijs h  Hylke Talsma, Janine Yntema, Marijke Vrieswijk