Een nieuwe partij op het programma van de KV Achlum, familiekaatsen. Het partuur bestaat uit 3 personen, waarvan minimaal 1 vrouw, 1 lid en een ieder heeft een functie. We spelen deze partij met de zachte bal. Het aantal opgaves overtrof onze stoutste verwachtingen, 25 parturen!!! Een herkansingsronde voor het geval je het niet zo getroffen hebt met het lot en zo kan iedereen 2 omlopen spelen.


Bij de jeugd speelden de 4 parturen in een poule. De winnaars Sander, Maud en Jelmer wisten alle partijen te winnen, maar de rest volgde hen op de hielen. De kransen krijgen vast een prachtig plekje aan de muur.

Bij de senioren veel jeugd, maar zij maakten hun partuur vaak compleet door er toch wat oude garde bij te vragen. Die kunnen vaak nog prima een balletje slaan, maar de snelheid wordt wat minder en de spierpijn wat meer. Sommige families zijn gek op een onderlinge strijd en kwamen met 2,3 of zelfs 4 parturen op het veld. En veel deelnemers, brengt ook veel toeschouwers. De dames van de catering hadden hun handen vol aan alle bestellingen. Om half 7 konden de finalepartijen beginnen. In de herkansingsronde werd dit een strijd tussen de Sieswerda’s/Overal en de Bruinsma’s, waarbij de Bruinsma’s op 5-4 6-6 aan het langste eind trokken.

De Bruinsma’s hadden in de eerste omloop verloren van de Anema’s die het in de echte finale op moesten nemen tegen een partuur van de Miedema’s.
De Miedema’s hadden net een zeer zware halve finale achter de kiezen tegen de andere Miedema’s. De Anema’s lieten er vanaf het begin geen gras over groeien en begonnen met een fraaie serie bovenballen. De opslaagster van de Miedema’s liet zich echter niet kisten en wist de ballen elke keer weer netjes in te brengen, maar de heren Anema waren geen bal vertrouwd. De dame van de Anema’s leverde prima opslagwerk en was zozeer in haar focus dat ze soms bijna vergat om om te draaien bij het wisselen. Via een mooie trictrac op 5-3 6-6 sloeg een Anema de bal boven en was de partij gelopen.

Het was een prachtige kaatsdag, het weer was prima en er was vooral veel plezier en gezelligheid. Deze partij krijgt volgend jaar zeker een vervolg! De kransen voor deze partij, de dame van Anema was heel blij met haar eerste krans ooit, zijn aangeboden door Handelsonderneming Jan Oosterhaven.

Uitslag:
Jeugd
1 e prijs Sander Yntema, Maud Elsinga, Jelmer Velzen
2 e prijs Niek Douna, Mérian Jeeninga, Berend Zijlstra

Senioren
1 e prijs Feikje, Wiebe en Migchiel Anema
2 e prijs Djûke en Willem Rienk Miedema, Arjan Oevering
3 e prijs Agnes Engelsma, Marije en Willem Miedema
3 e prijs Elise Visser, Fleur Jongema, Matthijs Vrieswijk


1 e prijs h Hieke Bruinsma, Gert Rijpstra, Mark Reinsma
2 e prijs h Anke en Douwe Sieswerda, Tjerk Overal