Het plannen van deze partij is 1 van de lastigste vraagstukken van het jaar. Het moet lang licht zijn en niet in andere vaarwateren komen. Met name het Lanenkaatsen in Harlingen onttrekt ook de nodige deelnemers van onze lijst. Maar ach, red je het daar niet tot aan de donderdag, dan passen we er hier gewoon een mouw aan. Bij de jeugd maar liefst 12 parturen. In de B-poule een super spannende finale! De beide parturen hadden elk al 2 x gewonnen, dus voor de krans was alleen de winst genoeg. Ze streden en streden tot de allerlaatste punt en kwamen tot 5-5 6-6. Bijna té spannend!! Nynke en Berend haalden echter de laatste punt binnen en kregen even later trots de kransen omgehangen.

In de A-poule waren de verschillen wel wat groter, maar dat betekend niet dat er geen spannende partijen waren. Veel plezier en ook veel emotie. Die emoties worden helaas niet altijd naar het positieve gekeerd, maar al doende leert men. Melle en Rutmer waren hier de overtuigende winnaars.

De 4 parturen bij de dames kaatsten in een poule. Er was na 2 omlopen 1 partuur met 2 overwinningen. Duidelijk toch? Niet dus, want op de valreep werden ze door 2 andere parturen nog ingehaald. Het jongelingen partuur van Fokje, Brecht en Rikst had net een puntje meer dan de rest en werden de winnaars na 2 prachtige speeldagen.

Bij de heren 8 parturen in het veld. Na de 1e omloop werden er 2 nieuwe poules gevormd. Zo kon iedereen elke avond 2x kaatsen. En ook hier bleef het tot het einde spannend. Uiteindelijk won alleen het partuur van Tjeerd, Siebe en Nanne nipt al hun partijen en kwamen op de hoogste tree.

De kransen voor deze partij zijn aangeboden door Bouwbedrijf Jelle Bruinsma.

Uitslagen:

Jeugd B-poule
1e prijs Nynke en Berend Zijlstra
2e prijs Merian Jeeninga en Jesse de Boer

Jeugd A-poule
1e prijs Melle Talsma en Rutmer Louwsma
2e prijs Mirthe de Boer (later vervangen door Anoeske Louwsma) en Harmen Zijlstra
3e prijs Rudmer Faber en Rein Willem Velzen
4e prijs Annebeth Scheffer en Harmen Faber

Dames
1e prijs Fokje Vrieswijk, Brecht Kramer, Rikst Jonker
2e prijs Maartje de Jong, Marijke Vrieswijk, Jena Yntema

Heren
1e prijs Tjeerd Hoekstra, Siebe Postma, Nanne Tigchelaar
2e prijs Ronald Reinsma, Jarig Bilkert, Jan Postma
3e prijs Jens Hilarides, Douwe Sieswerda