Door de volle agenda met wedstrijden deze keer het dorpskaatsen in het begin van de schoolvakantie. We kregen er gelukkig mooi weer bij en veel kaatsers waren toch nog niet op vakantie. Bij de jeugd een Amerikaans nichtje van Mirthe. Er werd een speciale poule met 4 meiden gemaakt, waarbij ze allemaal een keer met en tegen elkaar speelden. De krans bleef in Achlum bij Annebeth en de 2e prijs ging met 1 punt verschil naar Sjirkje. In de andere poule speelden de 4 parturen ook allemaal tegen elkaar. Hier was het partuur van Melle en Tim de afgetekende winnaar met maar 3 eersten tegen in 3 partijen.

Bij de dames moest er vooraf aan de wedstrijd nog ff gepuzzeld en gehusseld worden. Het werden 2 pouletjes van 3 parturen. Een spannende finale tussen de gezusters Yntema die deze keer gewonnen werd door Ilse, Froukje en Aaltsje.

Bij de heren ook wat oudere heren op de lijst die niet voor de jongeren onder wilden doen. Spierpijn neem je dan op de koop toe ?. Hier waren 6 parturen geformeerd. De strijd om de 3e plek was een ware thriller, 5-5 6-6. De finale echter was het tegenovergestelde. Met een stand van 5-0 6-0 waren Henk en Johan de besten van deze dag.

De kransen voor deze partij zijn gesponsord door Loonbedrijf Lageveen. Uitslagen:

Jeugd A-poule:
1e prijs Annebeth Scheffer (k)
2e prijs Sjirkje Vrieswijk

Jeugd B-poule
1e prijs Melle Talsma (k) en Tim Vrieswijk
2e prijs Rudmer Faber, Durk Jan Steringa en Maud Elsinga

Dames
1e prijs Ilse Yntema (k), Froukje Yntema, Aaltsje Noordmans
2e prijs Mirthe Yntema, Feikje Hoekstra, Elise Visser
3e prijs Senna Jeeninga, Roelie Greidanus, Annika Faber

Heren
1e prijs Henk Talsma (k) en Johan Kingma
2e prijs Ronald Reinsma, Joris van der Tol, Jacobus de Boer
3e prijs Jouke van Dijk, Jaap van Dijk, Nanne Tigchelaar