Dit zomerseizoen hebben 3 jeugdleden van de KV Achlum regelmatig/elke keer meegedaan met de KNKB partijen in hun eigen categorie. Rudmer Faber bij de pupillen en Melle Talsma en Harmen Faber bij de welpen. Alle drie hebben ze 1 of meer kransen gewonnen en er kwamen ook regelmatig 2e en 3e prijzen mee terug naar Achlum. 

Individueel, maar ook als afdelingspartuur. In Arum zouden ze zelfs met z’n 3en kaatsen bij de pupillen afdeling, maar het slechte weer gooide roet in het eten. Jammer. 

Melle en Harmen hebben in Jirnsum samen een afdelingspartij gekaatst, de enigste in hun categorie (was ook Harmen z’n eerste partij bij de KNKB). Tegenstander was meteen het partuur van Scharnegoutum met de gebroeders Oosterbaan. Ze verloren in de 1e omloop, maar in de opstap werden ze weer bij elkaar geloot en wonnen ze samen de 1e prijs!

Rudmer en Melle hebben als afdeling meegedaan in Stiens (heel knap de 3e omloop gehaald en nipt verloren) en het NK pupillen jongens in Engelum. Tropische temperaturen, veel deelnemers en een lastige loting tegen Arum 1. Ze konden lang bijblijven maar konden het net niet afmaken. 

Rudmer heeft het in de categorie pupillen jongens prima gedaan dit jaar als eerstejaars. Hij heeft 8 punten bij elkaar geslagen. Melle heeft ook wel eens een uitstapje naar deze categorie gemaakt en heeft hier 3 punten verdiend.

In de welpen categorie heeft Harmen veel omlopen gemaakt en ook 7 punten bij elkaar geslagen. Melle heeft hier het klassement gewonnen met 30 punten. Bovendien had hij ook de meeste punten van alle welpen (jongens/meisjes) en mag daarom een jaar op de wisselbokaal, de gouden prop, passen.