Deze zaterdag een vrije formatie partij onbeperkt. Na gedoe over schorsingen en verkeerde loting traden er 16 parturen aan. De temperatuur was tropisch maar daar lieten de bezoekers, de kaatsers en de vrijwilligers zich niet door afschrikken. De lijnen waren allemaal keurig bezet, de koningscommissie voltallig, de scheidsrechter vol goede moed, voldoende bestuursleden en een enthousiaste cateringploeg. Spannende partijen, bijna remise partijen (maar helaas net niet voor de verliezers) en een prachtige spannende finale. Met onze half Achlumer Gerrit Jan in deze finale had hij toch een streepje voor op het publiek. Op 5-4 en 6-2 maakte hij de partij uit met een zitbal. Zijn partuur met Hendrik en Pieter Jan waren de winnaars van de dag nadat ze in de 2e omloop nipt wonnen met 5-5 6-6.

De kransen voor de partij zijn aangeboden door DDB Service Douwe de Boer.

1e prijs

Gerrit Jan Duiven (K) (Hidaard), Hendrik Bouwhuis (Sneek), Pieter Jan Leijenaar (Exmorra)

2e prijs

Simon Zijlstra (Easterlittens), Jelle Scharringa (Wjelsryp), Paulus Yde Walda (Wjelsryp)

3e prijs

Steven Koster (Tzum), Thomas Dijkstra (Berltsum), Jorn Lars van Beem (Dronryp)

3e prijs

Paul Dijkstra (Bitgum), Hendrik Jan van der Velde (Makkum), Andre van Dellen (Berltsum)