Wat een jeugd elke week (16x) daar op het kaatsveld! Met een groepje van 6 nieuwelingen ging Wytske elke week aan de slag. Dat je op en uit moet slaan is wel duidelijk, maar hoe werkt het spel eigenlijk echt? Het is duidelijk dat ze dit jaar een stuk wijzer zijn geworden allemaal en dat hun spel met sprongen vooruit is gegaan.

Bij de welpen 13 spelers en elke weer meer enthousiasme en inzicht. Soms verlies en soms win je, alles komt voorbij. 

Bij de pupillen streden 15 spelers om de prijzen. Bij deze categorie is de hulp en het toezicht van een of meer ouders zeer gewenst. Het fanatisme neemt het hier nog al eens over van het enthousiasme en dat komt het spel en de sfeer niet altijd ten goede. Het plezier van het spelletje moet toch echt voorop staan. 

De jeugd is wel erg trouw. De meesten missen alleen maar als ze lekker op vakantie zijn.

De uitslagen zijn als volgt.

Aanmoedigingsprijzen:

Jelke de Jong (91 pnt/16x), Jelmer Velzen (67 pnt/12x). Samen met Berend, Jesse, Thyme en Elin stromen zij volgend jaar door naar de welpen.

Welpen:

Melle Talsma (88 pnt/15x), Merian Jeeninga (82 pnt/16x), Maud Elsinga (80pnt/16x), Harmen Faber (71 pnt/13x), Sander Yntema (70 pnt/13x), Dewi Bouwhuis (69 pnt/11x). Rutmer, Haye, Berber, Rein Willem, Nynke, Femke en Remco hebben het ook super gedaan en komen volgend jaar vast weer!

Pupillen:

Sjirkje Vrieswijk (86 pnt/16x), Tim Vrieswijk (69 pnt/14x), Durk Jan Steeringa (65 pnt/10x), Annebeth Scheffer (65 pnt/12x), Rudmer Faber (63 pnt/13x), Harmen Zijlstra (56 pnt/10x). Kyra, Niek, Mirthe, Marlies, Jochum, Sharon, Bauke, Silke en Wilco hebben allemaal net wat minder punten gehaald. Van deze categorie volgend jaar geen doorstroming naar de senioren.

We zien jullie volgend jaar graag weer terug!!