Afgelopen zaterdag 1 juni was er in Mantgum door elkaar loten pupillen. Hier heeft Rudmer Faber de derde prijs gewonnen.

1e prijs: Partuur 4
Douwe Palsma MENAAM
Jesse Greidanus WINSUM FR

2e prijs: Partuur 10
Stijn Feenstra EXMORRA
Tymen Bijlsma BOLSWARD

3e prijs: Partuur 7
Dennis Bida DRONRYP
Rudmer Faber ACHLUM

3e prijs: Partuur 14
Eelco Meijer SINT ANNAPAROCHIE
Hjalmar Dijkstra SINT ANNAPAROCHIE

1e prijs verliezersronde: Partuur 9
Brent Jesse van Beem DRONRYP
Jorrit Buwalda FRANEKER