Op deze mooie zaterdag, 1 juni, was Achlum gastheer voor 17 kleine fanatieke mannetjes en hun aanhang. Helaas waren er niet genoeg aanmeldingen voor de welpen meisjes categorie.

De veldcommissie had alles weer keurig geregeld en het veld lag er prachtig bij. De catering was er klaar en de strijd kon beginnen. De meeste partijen werden met duidelijke uitslagen beklonken, maar het blijft elke keer spannend tot het laatste punt. Voor je het weet kantelt de wedstrijd.

Na 2 winstpartijen (en 1 staand nummer) mocht Melle Talsma met zijn maat in de finale aantreden en daar lieten ze duidelijk zien wie deze dag de besten waren. In de finale behield Melle op 5-2 6-6 de kaats en kreeg even later de krans omgehangen door zijn trotse moeder ?.

De kransen voor deze partij zijn aangeboden door TSA Tjerk Smitstra Achlum.

Uitslag:

1e prijs Melle Talsma (Achlum) en Allart van der Meer (Dronryp)
2e prijs Frans Oosterbaan (Scharnegoutum) en Jannard Sipma (Ee)
3e prijs Ruurd Oosterbaan (Scharnegoutum) en Jelmer van der Schaaf (Bitgum)

1e prijs vr Joachim Schaaf (Bitgummole) en Jan Willem Koopal (Spannum)