Afgelopen zondag, 12 mei, was de eerste ledenpartij van het jaar!

Na het moederdagontbijt of -brunch op naar het kaatsveld voor de eerste ledenpartij van het seizoen. Er zijn weer een aantal jeugdleden doorgeschoven naar de senioren en daardoor veranderen de verhoudingen bij de jeugd ook. De basisschoolleerlingen die meededen waren verdeeld over 6 parturen en zij mochten 3x kaatsen middels een variapoule. En oh,oh, wat was dat spannend! 2 Parturen die alle partijen hadden gewonnen en beide evenveel tegeneersten. De spanning op de gezichtjes van de kids…..net wel/net niet. Het partuur van Rudmer, Haije en Nynke hadden 2 tegenpunten minder en mochten met de mooie kransen naar huis fietsen.

Bij de senioren zowel bij de dames als bij de heren 5 parturen. De lotingscommissie had het allemaal een beetje overschat en liet ze 4 partijen kaatsen. Gelukkig was het lang licht ?.

Bij de dames viel de beslissing pas in de laatste partij. Mirthe, Maartje en Annika wonnen ook hun 4e partij en werden de winnaars van de dag. Bij de heren moest er ook tot het laatst gestreden worden om de mooie levensmiddelpakketten. Ronald, Hylke en Joris wonnen hier alle 4 partijen en waren de spekkopers van deze dag.

De kransen voor deze partij zijn aangeboden door ESV Berlikum.

JEUGD
1e prijs Rudmer Faber, Haije de Boer, Nynke Zijlstra
2e prijs Sjirkje Vrieswijk, Sander Yntema
3e prijs Harmen Zijlstra, Marlies Vrieswijk, Mérian Jeeninga

DAMES
1e prijs Mirthe Yntema, Maartje de Jong, Annika Faber
2e prijs Ilse Yntema, Brecht Kramer, Rikst Jonker

HEREN
1e prijs Ronald Reinsma, Hylke Talsma, Joris van der Tol
2e prijs Jelte Hylkema, Arjan Oevering, Jan Vrieswijk

16 reacties

  1. Pingback: xenical cap 120mg
  2. Pingback: generic for viagra
  3. Pingback: liquid cialis

Reacties zijn gesloten.